Maisto papildai

Maisto papildas – maisto produktas, skirtas papildyti įprastą maisto racioną ir kuris vienas arba derinyje su kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, šaltinis. Maisto papildai rinkai tiekiami dozuotomis formomis – kapsulėmis, pastilėmis, piliulėmis, tabletėmis, kitomis panašiomis formomis bei miltelių maišeliais, ampulėmis, buteliukais su lašų dozatoriais bei kitomis panašiomis skysčių ir miltelių, skirtų vartoti mažais dozuotais kiekiais, formomis.

Sudėties reikalavimai

1. Maisto papildams gaminti gali būti naudojami tik Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 1 priede išvardyti vitaminai ir mineralinės medžiagos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 2 priede nurodytu pavidalu.
2. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 2 priede išvardytoms medžiagoms taikomi grynumo kriterijai, nustatyti Bendrijos teisės aktais kitų, negu maisto papildai, maisto produktų gamybai.
3. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 2 priede išvardytoms medžiagoms, kurių grynumo kriterijai neapibrėžti Bendrijos teisės aktuose, iki jie bus patvirtinti, taikomi visuotinai priimtini grynumo kriterijai, kuriuos rekomenduoja tarptautinės institucijos.

 

Ženklinimo reikalavimai

1. Pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“15 punkto reikalavimus ženklinant nurodomas parduodamų produktų, kuriems taikoma ši higienos norma, pavadinimas turi būti „maisto papildas“.
2. Ženklinant, pristatant bei reklamuojant maisto papildus, nei vienam iš jų negali būti priskiriamos gydomosios ar profilaktinės savybės arba daroma nuoroda į jas.
3. Maisto papildų ženklinimas turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ ir šios higienos normos reikalavimus.
4. Ženklinant maisto papildus nurodoma ši informacija:
4.1. maistinių ar kitų produktą apibūdinančių medžiagų kategorijų pavadinimai arba nuoroda apie maistinių ar kitų medžiagų pobūdį;
4.2. maisto papildo kiekis, kurį rekomenduojama suvartoti per parą;
4.3. perspėjimas neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės;
4.4. paaiškinimas apie tai, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas;
4.5. perspėjimas, kad maisto papildas turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Ženklinant, pristatant ir reklamuojant maisto papildus, neturi būti jokios nuorodos, aiškinančios arba leidžiančios suprasti, kad tinkamai maitinantis neįmanoma gauti reikiamo maistinių medžiagų kiekio.
7. Maisto papilde esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis ženklinant yra nurodomas skaitmenimis. Vitaminams ir mineralinėms medžiagoms naudotini vienetai yra nurodyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009,1 priede.
8. Ženklinant nurodomi maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekiai, esantys siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje. Nurodant siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurių yra nustatytos rekomenduojamos paros normos, kiekius, taip pat nurodoma, kokį rekomenduojamos paros normos procentą tai sudaro.
9. Maisto papilde esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis, nurodomas etiketėje skaitmenimis, yra kiekių, pagrįstų gamintojo atlikta produkto analize, vidurkis.
10. Maisto papilde esančių vitaminų ir mineralinių medžiagų rekomenduojami paros normos procentai gali būti pateikti ir grafine forma.